L o a d i n g


About

“Supalai Self-Proved” ชวนคนมาพิสูจน์การก่อสร้างรักษ์โลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ศุภาลัยมุ่งมั่นมาตลอด โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่ศุภาลัยคิดและทําอย่างจริงจังในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อลดปริมาณขยะ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมก่อสร้างพร้อมการวางแผนจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น...

SELF-PROVED - WASTE METER -

SUPALAI


R

Reduce - ลดการใช้

ลดการใช้

การลดการใช้ - การต่อท่อแบบใหม่ ใช้วัสดุน้อยลง เช่น การคำนวณปริมาณท่อตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบ Shop Drawing , การใช้ท่อ Made to Order เพื่อให้พอดีกับการใช้ , การคิดค้นการต่อท่อแบบใหม่โดยใช้ท่อ 4 ทาง , การใช้ท่อระบบดับเพลิงแบบไร้ข้อต่อ ซึ่งสามารถลดการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นและลดปริมาณขยะเศษท่อไปได้เทียบเท่าความยาวหลายร้อยกิโลเมตร นอกจากนี้ยังออกแบบพื้นที่ให้พอดีกับขนาดกระเบื้อง เพื่อให้เหลือเศษกระเบื้องน้อยที่สุด

R

Reuse - หาวิธีใช้ซ้ำ

หาวิธีใช้ซ้ำ

หาวิธีใช้ซ้ำด้วยวัสดุหมุนเวียน เช่น การเปลี่ยนฐานที่วางอิฐมวลเบาจากการใช้พาเลทไม้มาเป็นพาเลทพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้ ลดขยะพาเลทไม้เทียบเท่าต้นไม้ จำนวน 18,157 ต้น

R

Recycle - นํากลับมาใช้ใหม่

นํากลับมาใช้ใหม่

นำกลับมาใช้ใหม่ การนำคอนกรีตที่เหลือมาทำ Subbase ถนน , การรีไซเคิลเศษวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สายรัดวัสดุก่อสร้างนำไปสานเป็นตะกร้า หรือเศษอิฐมวลเบานำไปทำเป็นกระถางต้นไม้ประหยัดน้ำ


วัสดุเหลือจากงานก่อสร้าง สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่สุดพรีเมี่ยม

SUPALAI SELF-PROVED

SUPALAI WASTE METER

ศุภาลัยพร้อมพิสูจน์ตัวเอง...พิสูจน์ผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ทํา ผ่าน “Waste Meter” มาตรวัดปริมาณขยะจากการก่อสร้าง ณ โครงการต่างๆ ที่ศุภาลัยกล้าเอามาวัดให้ทุกคนได้เห็นว่าสามารถลดปริมาณขยะได้จริงๆ แล้วยังบังคับตัวเองไม่ให้ สร้างขยะเกินมาตรฐานการก่อสร้างอีกด้วย

ยังมีกิจกรรมอื่นๆ
ที่ทำเพื่อสังคมอีกมากมาย